تلفنهای برتر Premium اخیراً از پشتیبانی نرم افزاری گسترده ای برخوردار می شوند و Android Planet تأیید کرد که سری Find X3 با یک سال پشتیبانی اضافی از نرم افزار ، مجموعاً به سه مورد پشتیبانی خواهد کرد.

Oppo promises three years of software support for the Find X3 series

تا این مرحله ، Oppo به طور کلی دو سال به روزرسانی نرم افزار را ارائه می داد اما اکنون تلفن هایی مانند Find X3 Pro را پیدا کنید یک سال اضافی از وصله های امنیتی دریافت خواهید کرد. در گزارش های جدید همچنین اشاره شده است که Oppo به دنبال گسترش پشتیبانی نرم افزار به چهار سال است ، اگرچه هنوز آزمایش می کند که آیا این گزینه مناسب است.

همه تلفن های سری Find X3 حداقل برای دو نسخه به روزرسانی نسخه اندروید قابل اجرا هستند ، به این معنی که در برخی از زمان ها باید به روزرسانی های Android 12 و Android 13 را دریافت کنند.

منبع

( به هلندی )