> مقاله ای با عنوان کتاب تبلیغات برای کودکان و نوجوانان با کمک مالی ، گاز طبیعی را “دوست نامرئی” می نامد “data-srcset =” https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center ، h_80 ، pg_1 ، q_80 ، w_80 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 80w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،fl_progressive،q_80،w_320/f11939f080/f6939f080/f6939f080/f6939f080/f6939f0780f080f080f080f07fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fc0b0fc0b07cfb0fc0f /i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،fl_progressive،pg_1،q_80،w_470/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 470w ، https://i.kinja-img.com/gawker-ga/ker image / upload / c_scale، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_800 / f6939f ad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 800w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale،f_auto،fl_progressive،pg_1،q_80،w_1600/f6939fad76cd5c3da7ccc0spc0sb “sps_sbcc07” cbbb0fc07b0f9fc07c07fcdfd0f “cd7fdfdf0f” cd7fcd0fcd0fcd0f “cdc07ccc0a0ccc0a0c” c07ccc0a0ccc0a0c ” : //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80،pg_1،q_80،w_80/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 80w، https: //i.kinja– com / gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_140 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 140w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit، ، g_center، pg_1، q_60، w_265 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 265w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_7fb3fb3fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fbf ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_490/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 490w ، https://i.kinja-img.com/ gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_645 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 6 45w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_740/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 740w، https://i.kinja-img /gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_965/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 965w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_ ، g_center، pg_1، q_60، w_1165 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 1165w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_cd7fb7fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0fb0f https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1465/f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 1465w ، https://i.kinja-img.com/ga -media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_1600 / f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470.jpg 1600w “اندازه =”
(حداکثر عرض: 25em) کالک (100 ولت – 32 پیکسل) ،
(حداکثر عرض: 37.31em) کالک (100vw – 32px) ،
(حداقل عرض: 37.37em) و (حداکثر عرض: 49.94em) کالک (100vw – 32px) ،
(عرض حداقل: 50em) و (حداکثر عرض: 63.69em) 800px ،
(حداقل عرض: 63.75em) و (حداکثر عرض: 85.19em) کالک (66.5vw – 32px) ،
800 پیکسل
“draggable =” auto “data-chomp-id =” f6939fad76cd5c3da711b3f0e3cc9470 “data-format =” jpg “data-alt =” تصویری برای مقاله با عنوان کتاب تبلیغات با کمک مالی برنامه برای کودکان ، گاز طبیعی را “دوست نامرئی” صدا می کند “data-anim -src = “” />

عکس: Michael Loccisano (گتی ایماژ)

صنعت سوخت فسیلی دارای پنجه های خود را فرو کرد عمیق در سیستم آموزشی آمریکا. بنابراین ، همچنین دارای خدمات آب و برق.

تبلیغات

بچه ها در ماساچوست تبلیغات خود را از یک ابزار محلی دریافت کردند که فضایل طبیعی گاز. هفته گذشته در توییتر ، کمبریج ، ساکن ماساچوست ، گلب بهموتوف عکس های مشترک از دو کتابچه مختلف که وی گفت پسرش از مدرسه ابتدایی که توسط Eversource Energy تولید شده به خانه آورده است. تصاویری که بهموتوف منتشر کرد فعالیت هایی را در کتابچه ها نشان می دهد (یکی از آنها با عنوان “گاز طبیعی: دوست نامرئی شما”) که کودکان را ترغیب می کند وسایلی را که از گاز طبیعی تأمین می شوند در خانه شناسایی کنند و یک پیچ و خم ساده را که از فروشگاه های گاز زیرزمینی به خانه ها و کارخانه ها به گفته باهموتف ، در این کتابچه ها هیچ اشاره ای به تغییر اقلیم نشده است.

“Eversource شرکتی نیست که باید کتاب فعالیت منتشر کند” ، باهموتف

یک URL در جلوی جلوی این كتابچه ها خوانندگان را به مراجعه به یك وب سایت به نام E-Smart Kids هدایت می كند كه توسط شركت Xcel Energy اداره می شود و توسط شركت Culver تولید می شود و همچنین كتابچه هایی را كه بهموتوف ارسال كرده است نیز منتشر می كند. در حالی که صفحه خاص Eversource در سایت E-Smart Kids دیگر آنلاین نیست ، یک Wayback گرفتن سایت سایت بسیاری از ویژگی های مشابه را که هنوز در صفحه اصلی فعال هستند نشان می دهد ، از جمله بازی به نام Pipewinder که بچه ها می توانند خط لوله بسازند.

” ما قاعده مند هستیم اطلاعات مهم ایمنی گاز طبیعی را در اختیار مشتریان خود قرار دهید و این کتاب ها برای کمک به افزایش آگاهی در مورد اهمیت ایمنی گاز طبیعی در خانه و ارائه سایر اطلاعات در مورد گاز طبیعی تهیه شده است. “Eversource در بیانیه ای در پاسخ به چندین سوال در مورد وجود کتابچه ها همزمان با اهداف انرژی پاک این شرکت و اگر تاکنون کتابچه ای مشابه در مورد انرژی های تجدید پذیر یا تغییرات آب و هوایی تولید کرده باشند. “ما تشخیص و موافق هستیم که این مواد می توانند بهبود یابند و قصد نداریم تا زمان به روزرسانی ، توزیع بیشتری داشته باشیم. با حرکت به جلو ، ما تلاش خواهیم کرد تا اطلاعات تغییر اقلیم را در مطالب آموزشی آینده بگنجانیم و همچنین نکات مهم ایمنی گاز طبیعی را ارائه دهیم. “