> از Mimic. ” data-srcset = “https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80،pg_1،q_80،w_80/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a805 https: //80w/80/80/80/60 i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،fl_progressive،q_80،w_320/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 320w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/image/upload ، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_470 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 470w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale،f_a4002aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa png 800w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale،f_auto،fl_progressive،pg_1،q_80،w_1600/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 1600w “data-expanded-https://spc/saps/control/support/support/http:/support.html /i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80،pg_1،q_80،w_80/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 80w، https://i gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_140 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.pn g 140w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_265/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 265w ، httpsim: //i.kinja- کام / های Gawker رسانه ای / تصویر / آپلود / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_340 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 340w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto ، g_center، pg_1، q_60، w_490 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 490w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pgb4a4b4a4b4a5b0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_740/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 740w ، https://i.kinja-im.com gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_965 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 965w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/fload/count/count/cust/contus/uto ، pg_1 ، q_60 ، w_1165 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 1165w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،p g_1، q_60، w_1315 / 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 1315w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60cw70a2bb0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1600/5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605.png 1600w “اندازه =”
(حداکثر عرض: 25em) کالک (100 ولت – 32 پیکسل) ،
(حداکثر عرض: 37.31em) کالک (100vw – 32px) ،
(حداقل عرض: 37.37em) و (حداکثر عرض: 49.94em) کالک (100vw – 32px) ،
(عرض حداقل: 50em) و (حداکثر عرض: 63.69em) 800px ،
(حداقل عرض: 63.75em) و (حداکثر عرض: 85.19em) کالک (66.5vw – 32px) ،
800 پیکسل
“draggable =” auto “data-chomp-id =” 5a6a21c2c8027b6a4ea292c4f978a605 “data-format =” png “data-alt =” موجودی از Mimic. “data-anim-src =” “/>

موجود موجود از Mimic.
عکس صفحه: Miramax

در طول دوره از چند هفته آینده ، بی llions cicadas از زمین به در بین تکه های شرق ایالات متحده آمریکا گرم است برای خوردن ، جفت شوید ، آواز بخوانید و به همه یادآوری کنید که حشرات چه نیروگاهی می توانند به صورت دسته جمعی باشند. هرچند که هجوم سیکادا هر زمان که از زمین بیرون می روند ، عظمت خاصی دارد ، اما می تواند بسیار نگران کننده باشد ، مخصوصاً اگر درک کنید که چه تعداد از انبوه حشرات بزرگ هستند.

تبلیغات

قدرت تخریبی حشرات و تمایل آنها به مسخ های ذهن خم کننده بخش عمده ای از دلیل برجسته بودن آنها در داستان های ژانر ماست هیولا که فقط از نظر انسان “خطرناک” هستند. همانطور که عاشق وحشتهای اشک چشم خود هستیم ، شیفتگی مستمر ما با داستان هایی درباره حشرات تهدید کننده بشریت بیانگر این ایده است که ، در برخی از سطح ها ، به این ایده ایمان می آوریم که روزی طبیعت برخواهد آمد و سیاره را بازیابی خواهد کرد از انسانیت

فیلمسازان مختلف موارد قانع کننده ای را برای اشکالات مختلف ایجاد کرده اند پایان همه -همیشه وقتی صحبت از الهام گرفتن از هیولاهای فیلم آنها می شود ، اما همانطور که از پایین به تونل زدن انبوه cicada فکر می کنیم ، می خواهیم از شما بشنویم. کدام اشکالات فیلم هیولا باید بر انسان غلبه کند و زمین را برای خود بگیرد؟ امیدهای ترسناک و خزنده خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید.


برای اطلاعات بیشتر ، مطمئن شوید که ما را در اینستاگرام ما دنبال می کنید @ io9dotcom .