> مقاله ای با عنوان سانسورهای توییتر ، سپس سانسور کنندگان ، حساب روزنامه نگار فلسطینی “data-srcset =” https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80 ، pg_1 ، q_80 ، w_80 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 80w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،fl_progressive،q_80،w_320/9c1c645eebb745e18b1349 // https://www.blogfae.blogfa.com/blog/blog/blog/blog.html .kinja-img.com / gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_470 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 470w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/ upload / c_scale، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_800 / 9c1c645e18b1349e 58fe64eeab74eedd.jpg 800w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale،f_auto،fl_progressive،pg_1،q_80،w_1600/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.set Expand -set “https://www.control.ir/app/com.php؟id=800&sid=20″ https://wiki.ir/index.php؟id=800&hl=el ” : //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80،pg_1،q_80،w_80/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 80w ، https: //i.kinja-im com / gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_140 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 140w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_f ، g_center، pg_1، q_60، w_265 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 265W، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_340/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 340w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_490/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 490w ، https://i.kinja-img.com/ gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_645 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 645w، https : //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_740/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 740w ، https://i.kinja-img.com/gawker- media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_965 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 965w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_autopgg ، q_60، w_1165 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1165w، 1315w https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1315/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg، HTTPS: / /i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1465/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1465w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/ image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_1600 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1600w “اندازه =”
(حداکثر عرض: 25em) کالک (100 ولت – 32 پیکسل) ،
(حداکثر عرض: 37.31em) کالک (100vw – 32px) ،
(حداقل عرض: 37.37em) و (حداکثر عرض: 49.94em) کالک (100vw – 32px) ،
(عرض حداقل: 50em) و (حداکثر عرض: 63.69em) 800px ،
(حداقل عرض: 63.75em) و (حداکثر عرض: 85.19em) کالک (66.5vw – 32px) ،
800 پیکسل
“draggable =” auto “data-chomp-id =” 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd “data-format =” jpg “data-alt =” تصویر سازی مقاله با عنوان سانسورهای توییتر ، سپس بدون سانسور ، حساب روزنامه نگار فلسطین “data-anim-src = “” />

عکس: بتانی کلارک / استرینگر (گتی ایماژ)

توییتر سه شنبه شب گفت که تعلیق ناگهانی فلسطینی حساب یک روزنامه نگار اشتباه بوده است ، اما از روشن کردن محتوای سیستم خود به عنوان نقض خط مشی های خود سر باز زد.

تبلیغات

سخنگوی توییتر در نامه الکترونیکی گفت: “ما درمورد حسابی که شما به اشتباه به آن مراجعه کردید اقدامات اجرایی را انجام دادیم.” “این از آن زمان معکوس شده است.”

حدود ساعت 5 عصر سه شنبه شب ET ، توییت ها و بیوگرافی حساب روزنامه نگار Mariam Barghouti شروع به نمایش پیام “حساب @ MariamBarghouti موقتاً در دسترس نیست ، زیرا خط مشی Twitter Twitter را نقض می کند.” در حالی که تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان در میان اخراج چندین خانواده فلسطینی از خانه هایشان در شیخ جراح در بیت المقدس شرقی به دستور دادگاه ادامه دارد ، برقوتی با ارسال توئیت از اعزام های مکرر از مناطق ، خشونت ها را روی زمین پوشش داده است.

“احساس می کنم در حال حاضر هستم یک منطقه جنگی در بیت ال ، “بارغوتی در لحظاتی پیش از محدود شدن حساب خود ، توییت کرد. “اسرائیلی با صدها گلوله اشکبار شلیک شده کاملاً نیروهای خود را ادامه می دهد.”