> مقاله ای با عنوان سانسورهای توییتر ، سپس سانسور کنندگان ، حساب روزنامه نگار فلسطینی “data-srcset =” https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80 ، pg_1 ، q_80 ، w_80 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 80w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،fl_progressive،q_80،w_320/9c1c645eebb745e18b1349 // https://www.blogfae.blogfa.com/blog/blog/blog/blog.html .kinja-img.com / gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_470 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 470w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/ upload / c_scale، f_auto، fl_progressive، pg_1، q_80، w_800 / 9c1c645e18b1349e 58fe64eeab74eedd.jpg 800w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_scale،f_auto،fl_progressive،pg_1،q_80،w_1600/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.set expand_set 1600w ” : //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fill،f_auto،fl_progressive،g_center،h_80،pg_1،q_80،w_80/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 80w ، https: //i.kinja-im com / gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_140 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 140w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_ ، g_center، pg_1، q_60، w_265 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 265W، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_340/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 340w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_490/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 490w ، https://i.kinja-img.com/ gawker-media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_645 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 645w، https : //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_740/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 740w ، https://i.kinja-img.com/gawker- media / image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_965 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 965w، https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_eruto_ ، q_60، w_1165 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1165w، 1315w https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1315/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg، HTTPS: / /i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit،f_auto،g_center،pg_1،q_60،w_1465/9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1465w ، https://i.kinja-img.com/gawker-media/ image / upload / c_fit، f_auto، g_center، pg_1، q_60، w_1600 / 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd.jpg 1600w “اندازه =”
(حداکثر عرض: 25em) کالک (100 ولت – 32 پیکسل) ،
(حداکثر عرض: 37.31em) کالک (100vw – 32px) ،
(حداقل عرض: 37.37em) و (حداکثر عرض: 49.94em) کالک (100vw – 32px) ،
(عرض حداقل: 50em) و (حداکثر عرض: 63.69em) 800px ،
(حداقل عرض: 63.75em) و (حداکثر عرض: 85.19em) کالک (66.5vw – 32px) ،
800 پیکسل
“draggable =” auto “data-chomp-id =” 9c1c645e18b1349e58fe64eeab74eedd “data-format =” jpg “data-alt =” تصویر سازی برای مقاله با عنوان سانسورهای توییتر ، سپس بدون سانسور ، حساب روزنامه نگار فلسطین “data-anim-src = “” />

عکس: بتانی کلارک / استرینگر (گتی ایماژ)

توییتر سه شنبه شب گفت که تعلیق ناگهانی فلسطینی حساب یک روزنامه نگار اشتباه بوده است ، اما از روشن کردن محتوای سیستم خود به عنوان نقض خط مشی های خود سر باز زد.

تبلیغات

سخنگوی توییتر در نامه الکترونیکی گفت: “ما درمورد حسابی که شما به اشتباه به آن مراجعه کردید اقدامات اجرایی را انجام دادیم. “این از آن زمان معکوس شده است.”

حدود ساعت 5 عصر سه شنبه شب ET ، توییت ها و بیوگرافی حساب روزنامه نگار Mariam Barghouti شروع به نمایش پیام “حساب @ MariamBarghouti موقتاً در دسترس نیست ، زیرا خط مشی Twitter Twitter را نقض می کند.” در میان اخراج چندین خانواده فلسطینی از منازلشان در شیخ جراح در بیت المقدس شرقی به دستور دادگاه ، بارغوتی با پخش توییت اعزام های مکرر از یک تظاهرات ، اقدام به پوشش خشونت در زمین کرده است.

” احساس می کنم در منطقه جنگی در بیت ال هستم “، بارغوتی در توییتر خود نوشت لحظه های منتهی به محدود شدن حساب وی. “اسرائیلی با صدها گلوله اشکبار شلیک شده کاملاً نیروهای خود را ادامه می دهد.”