Illustration for article titled This Guy Designed an Android App That Deletes All Your Phone's Data When Police Try to Crack It

عکس: JEWEL SAMAD / AFP (گتی تصاویر)

این روزها ، اگر دستگیر شده و به جرمی متهم شده است ، اولین کاری که پلیس احتمالاً انجام می دهد این است که به محتویات تلفن شما نگاه کند. پزشکی قانونی دیجیتال به طور فزاینده ای یک روش مورد علاقه برای محکومیت محکومیت است ، یا حداقل درک وسیع تری از مظنون دارد.

تبلیغ

با این حال ، ابزارهای مورد استفاده برای نفوذ به تلفن ها و استخراج داده ها کامل نیستند – و تحقیقات مداوم نشان می دهد که شواهد موجود در آنها می تواند تحت شرایط مناسب دستکاری شود (بخوانید: هک).

برای جلب توجه به این مسائل ، اخیراً یک محقق امنیت برنامه ای ایجاد کرده است که دقیقاً برای خنثی کردن این نوع چشم پوشی طراحی شده است. به طور خاص ، این برنامه برای جلوگیری از استفاده از Cellebrite ، شرکت پزشکی قانونی دیجیتال محبوب در اجرای قانون است که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفت برای آسیب پذیری های چشمگیر در امضای آن محصول استخراج داده UFED.

“LockUp” نامیده می شود ، این برنامه کار مت برگین ، محقق ارشد با شرکت امنیتی KoreLogic ، که دو سال گذشته را صرف مطالعه محصولات Cellebrite کرده است. برگین اولین بار در هفته گذشته در Black Hat Asia (کنفرانس سالانه امنیت سایبری که در چندین شهر در سراسر جهان برگزار می شود) ، جایی که وی آن را در کنار تحقیقات امنیتی خود در مورد شرکت ارائه داد.

ایده با LockUp آنقدر ایجاد یک پناهگاه امن برای مجرمان نیست بلکه نشان دادن توانایی بالقوه است Bergin در تماس تلفنی با Gizmodo گفت: مشکلات فنی برخی از عزیزترین دستگاههای استخراج داده برای اجرای قانون