سخت‌افزارمگ

آخرین آمار کرونا در ایران – تعداد مبتلایان، جانباختگان و بهبودیافته‌ها (6 تیر)

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2628 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 217 هزار و 724 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 109 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10239 نفر رسیده است. تا امروز 177 هزار و 852 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2912 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران

5 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2595 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 215 هزار و 96 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 134 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10130 نفر رسیده است. تا امروز 175 هزار و 103 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2899 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. استان‌های خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه بیشترین موارد بستری کشور را داشته‌اند. موارد بستری در استان‌های تهران و فارس روند افزایشی داشته است.

4 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2531 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 212 هزار و 501 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 133 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9996 نفر رسیده است. تا امروز 172 هزار و 96 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2869 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

3 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2445 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 209 هزار و 970 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 121 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9863 نفر رسیده است. تا امروز 169 هزار و 160 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2846 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

2 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2573 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 207 هزار و 525 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 119 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9742 نفر رسیده است. تا امروز 166 هزار و 427 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2898 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

1 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2368 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 204 هزار و 952 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 116 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9623 نفر رسیده است. تا امروز 163 هزار و 591 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2887 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

31 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2322 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 202 هزار و 584 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 115 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9507 نفر رسیده است. تا امروز 161 هزار و 384 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2842 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

30 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2615 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 200 هزار و 262 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 120 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9392 نفر رسیده است. تا امروز 159 هزار و 192 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2833 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. همچنین گفته شده که استان‌های خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایرانشهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

29 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2596 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 197 هزار و 647 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 87 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9272 نفر رسیده است. تا امروز 156 هزار و 991 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2795 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

28 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2612 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 195 هزار و 51 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 120 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9185 نفر رسیده است. تا امروز 154 هزار و 812 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2789 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

27 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2563 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 192 هزار و 439 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 115 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9065 نفر رسیده است. تا امروز 152 هزار و 675 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2815 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

26 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2449 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 189 هزار و 876 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 113 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8950 نفر رسیده است. تا امروز 150 هزار و 590 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2765 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

25 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2472 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 187 هزار و 427 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 107 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8837 نفر رسیده است. تا امروز 148 هزار و 674 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2781 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

24 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2410 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 184 هزار و 955 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 71 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8730 نفر رسیده است. تا امروز 146 هزار و 748 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2755 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

23 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2369 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 182 هزار و 545 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 75 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8659 نفر رسیده است. تا امروز 144 هزار و 649 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2739 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

22 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2238 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 180 هزار و 176 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 78 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8584 نفر رسیده است. تا امروز 142 هزار و 663 نفر بهبود پیدا کرده‌اند.

21 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2011 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 177 هزار و 938 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 81 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8506 نفر رسیده است. تا امروز 140 هزار و 590 نفر بهبود پیدا کرده‌اند.

20 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2095 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 175 هزار و 927 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 74 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8425 نفر رسیده است. تا امروز 138 هزار و 425 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2639 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

19 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 2043 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 173 هزار و 832 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 70 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8351 نفر رسیده است. تا امروز 136 هزار و 360 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2619 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد و استان‌های هرمزگان، کردستان، آذربایجان های شرقی و غربی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.

18 خرداد

سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت در طول 24 ساعت گذشته 72 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. تعداد کل قربانیان این بیماری در ایران به 8281 نفر رسیده است. او همچنین از شناسایی 2346 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت تاکنون 171 هزار و 789 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 9 شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های هرمزگان و کردستان نیز در وضعیت هشدار هستند.

17 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 2269 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 169 هزار و 425 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 75 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8209 نفر رسیده است. تا امروز 132هزار و 38 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2578 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. وضعیت خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان های شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. 

16 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 2886 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 167 هزار و 156 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 63 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8134 نفر رسیده است. تا امروز 129 هزار و 741 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2573 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. وضعیت خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان های شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. 

15 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 3574 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 164 هزار و 270 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 59 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8071 نفر رسیده است. تا امروز 127 هزار و 485 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2569 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

جهانپور با اعلام اینکه وضعیت خوزستان همچنان قرمز است، گفت: استان‌های هرمزگان، کردستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار جدی قرار دارند. وی در خاتمه به همه هموطنان سراسر کشور به ویژه استان های فوق توصیه کرد که حتما ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی ، در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند.

14 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 3134 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 160 هزار و 696 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 70 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8012 نفر رسیده است. تا امروز 125 هزار و 206 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2557 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

13 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 3117 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 157 هزار و 562 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 64 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 7942 نفر رسیده است. تا امروز 123 هزار و 77 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2565 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

12 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2979 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 154 هزار و 445 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 81 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 7878 نفر رسیده است. تا امروز 121 هزار و 4 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2578 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

11 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2516 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 151 هزار و 466 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 63 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 7797 نفر رسیده است. تا امروز 118 هزار و 848 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2527 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

10 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران که توسط سخنگوی وزرات بهداشت اعلام شد، از روز گذشته تا ظهر امروز 2282 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 148 هزار و 950 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 57 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 7734 نفر رسیده است. تا امروز 116 هزار و 827 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2533 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

بهتر است برای محافظت از جان خود و خانواده، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی‌تر از همیشه دنبال کنید و در صورت امکان، در خانه بمانید.

بیشتر بخوانید: داروی ترکیبی ایرانی کرونا تا 10 روز دیگر وارد بازار خواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *